Nationalpark Hohe Tauern

Telefon:

+43 (0)4825 6161

Telefon:

+43 (0)664 6202 453

Telefon:

+43 (0)4825 6161 803

Phone:

+43 (0)664 6202413

Phone:

+43 (0)4825 6161 802